Selecteer een pagina

Gerard van Hal Fotografie

Het fotobloed stroomt door mijn aderen. In mijn fotografen bestaan is er altijd één constante geweest namelijk mijn drang om altijd het onderste uit de kan te halen. Mijn passie heeft er toe bijgedragen dat me continu ben blijven ontwikkelen. In de begintijd was het ontwikkelen gericht op het zoeken naar een eigen stijl. Met terugwerkende kracht denk ik dat ik toen vooral met mezelf bezig was. Hoe word ik de beste fotograaf die ik kan zijn? Dit vertaalde ik in (technische) bagage vergaren. De omstandigheden proberen te creëren om een zo mooi mogelijke foto te maken.

In de loop der jaren is de nadruk steeds meer verschoven naar hoe ik zo veel mogelijk gevoel in een foto krijg. Welk verhaal wil ik dat de foto verteld. Als portretfotograaf betekend dit dat de rol van degene die ik fotografeer heel belangrijk is. Wie heb ik tegenover me. Welke input geeft diegene mij. Werken op intuïtie. Werken op gevoel. Ruimte laten voor de ander om zichzelf te kunnen zijn, ook als er een camera op hem of haar gericht is. Zoeken naar het ultieme moment. Een moment dat groot of klein kan zijn. Vaak zit het unieke in het kleine gebaar of oogopslag. Het onbewaakte ogenblik. Mijn taak als fotograaf is het om dit moment een kans te geven. Ruimte te laten voor het onverwachte. Daarmee is fotografie voor mij pure emotie geworden. Ik maak geen foto’s ik neem ze.

Kerkstraat 46

5701 PM Helmond

Gerard van Hal

Gerard van Hal

X
X